Lazy Oak Mixed Dozen

Lazy Oak Mixed Dozen

Regular price $272.00 $216.00 Sale

Selection of our all our wines.

1 x White Merlot 2018

2 x Sauvignon Blanc 2016

1 x Sauvignon Blanc 2018

2 x Rose 2017

2 x Cabernet Sauvignon 2016

2 x Cabernet Sauvignon 2017

2 x Merlot 2017