Whites Triple Christmas Gift Pack

Whites Triple Christmas Gift Pack

Regular price $75.00 $60.00 Sale

1 x Lazy Oak Semillon Sauvignon

1 x Lazy Oak Sparkling Moscato 2019

1 x Lazy Oak Riesling 2019

in a lovely white gift pack with red bow.